Štruktúra projektu

Projekt bude rozdelený do šiestich častí, z ktorých každá poskytne intelektuálny výstup. Tie budú nasledujúce:


Intelektuálny výstup - O1

Odborná rešerš: Čo sa osvedčilo vo vekovom manažmente

1.9.2017 - 28.2.2018

Poverená organizácia: UNIBA


Intelektuálny výstup - O2

Kurikulum vekového manažmentu

28.2.2018 - 30.6.2018

Activity Leading Organisation: CUNI


Intelektuálny výstup - O3

Študijné materiály pre kombinované vzdelávanie

30.6.2018 - 30.11.2018

Poverená organizácia: AIVD CR


Intelektuálny výstup - O4

Kvalifikačný štandard Poradca vekového manažmentu

30.11.2018 - 30.6.2019

Poverená organizácia: IL3


Intelektuálny výstup - O5

Akreditácia kurzu vzdelávania dospelých v krajinách strednej a východnej Európy

30.6.2019 - 30.11.2019

Poverená organizácia: AIVD SR


Intelektuálny výstup - O6

Pokyny pre implementáciu kurikula vekového manažmentu

30.11.2019 - 29.2.2020

Poverená organizácia: HIP