Age Management Uptake


Objavte dnes zručnosť zajtrajška.


Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí starších ako šesťdesiat rokov o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Vekový manažment (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze.

Dozvedieť sa viac


O čom je tento projekt


Naším cieľom je poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania, osobám pôsobiacim v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tvorcom politík kurikulum vekového manažmentu, vďaka ktorému získajú relevantné vedomosti a zručnosti, ktoré rozšíria a rozvinú ich kompetencie, aby sa stali poradcami v oblasti vekového manažmentu.

Naše kurikulum je založené na vedeckých poznatkoch a overených metódach, vytvorené a vyskúšané expertmi v odbore.

Očakávané výsledky


Projekt prinesie nasledujúce intelektuálne výstupy:Odbornú rešerš: Čo sa osvedčilo vo vekovom manažmenteKurikulum pre vekový manažmentŠtudijné materiály pre kombinované vzdelávanie (blended learning)Kvalifikačný štandard Poradca vekového manažmentuAkreditácia kurzu vzdelávania dospelých v krajinách strednej a východnej EurópyPokyny pre implementáciu kurikula vekového manažmentu


Garancia kvality a odbornosti


Kurikulum a obsah tejto iniciatívy podporujú partneri, ktorí prichádzajú z oblastí vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a zastupujú popredných odborníkov v strednej Európe.


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR)
www.aivd.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University, Faculty of Arts (UNIBA)
www.uniba.sk

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP (HIP)
www.seniorzy-hipokamp.pl

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)
www.aivd.cz

Univerzita Karlova, Charles University (CUNI)
www.cuni.cz

IL3 Institute for Lifelong Learning (IL3)
www.lifelong-learning.at