Struktura projektu

Projekt podzielony jest na 6 cykli, podczas których powstaną kolejne rezultaty intelektualne:


Intellectual Output - O1

Przegląd prac naukowych z obszaru Zarządzanie wiekiem

1.9.2017 - 28.2.2018

Lider aktywności: UNIBA


Intellectual Output - O2

Program szkoleniowy

28.2.2018 - 30.6.2018

Lider aktywności: CUNI


Intellectual Output - O3

Materiał edukacyjny do hybrydowego uczenia się

30.6.2018 - 30.11.2018

Lider aktywności: AIVD CR


Intellectual Output - O4

Standard kwalifikacji dla Doradcy Zarządzania Wiekiem

30.11.2018 - 30.6.2019

Lider aktywności: IL3


Intellectual Output - O5

Akredytacja szkolenia w obszarze edukacji dorosłych krajów UE

30.6.2019 - 30.11.2019

Lider aktywności: AIVD SR


Intellectual Output - O6

Podręcznik implementacji Programu Zarządzania Wiekiem

30.11.2019 - 29.2.2020

Lider aktywności: HIP