Age Management Uptake


Odkryj dzisiaj umiejętności jutra!


Corocznie w Europie przybywają 2 miliony osób powyżej 60. roku życia. Proporcja osób pracujących do nieaktywnych zawodowe wynosi dziś średnio 4 do 1, a do roku 2060 wzrośnie do 2 do 1. Aby uniknąć potencjalnego demograficznego oraz ekonomicznego kryzysu, należy wprowadzić zarządzanie wiekiem, które to odpowiada na czekające nas wyzwania.

Learn more


Czego dotyczy projekt


Naszym celem jest przygotowanie Programu Nauczania dla Zarządzania Wiekiem, dedykowanego ekspertom, profesjonalistom z dziedziny HR oraz osobom odpowiedzialnym za politykę. Dzięki temu uda się wszystkim zainteresowanym odbiorcom posiąść adekwatne i odpowiednie praktyczne umiejętności, wzmocnić i rozwinąć kompetencje, aby zostać Doradcą Zarządzania Wiekiem.

Nasz program nauczania oparty jest na wynikach badań, zbudowany na bazie zweryfikowanych metodoligicznie narzędzi, opracowany i przetestowany przez ekspertów w ww.obszarze

Oczekiwane rezultaty


Projekt dostarczy następujące dane intelektualne:Przegląd prac naukowych w obszarze Zarządzanie WiekiemProgram nauczania w Zarządzaniu WiekiemMateriały edukacyjne dla uczenia się metodą “blended learning”Standardu ramowego dla kwalifikacji zawodowych Doradcy Zarządzania WiekiemAkredytacji dla kursu edukacji dorosłych w krajach Unii EuropejskiejPrzewodnik dla wdrożenia programu kursu Zarządzania Wiekiem


Gwarancja eksperckiej jakości


Program i jego zawartość gwarantują partnerzy projektu, którzy reprezentują edukację na poziomie szkół wyższych, edukację zawodową oraz nieformalną, dedykowaną osobom dorosłym. Partnerzy reprezentują wiodące ośrodki eksperckie Centralnej Europy.


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR)
www.aivd.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University, Faculty of Arts (UNIBA)
www.uniba.sk

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP (HIP)
www.seniorzy-hipokamp.pl

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)
www.aivd.cz

Univerzita Karlova, Charles University (CUNI)
www.cuni.cz

IL3 Institute for Lifelong Learning (IL3)
www.lifelong-learning.at