Struktura projektu

Projekt bude rozdělen do šesti částí, z nichž každá poskytne intelektuální výstup. Ty budou následující:


Intelektuální výstup - O1

Odborná rešerše: Co se osvědčilo v age managementu

1.9.2017 - 28.2.2018

Pověřená organizace: UNIBA


Intelektuální výstup - O2

Kurikulum age managementu

28.2.2018 - 30.6.2018

Pověřená organizace: CUNI


Intelektuální výstup - O3

Studijní materiály pro blended learning

30.6.2018 - 30.11.2018

Pověřená organizace: AIVD CR


Intelektuální výstup - O4

Kvalifikační standard Poradce v age managementu

30.11.2018 - 30.6.2019

Pověřená organizace: IL3


Intelektuální výstup - O5

Akreditace kurzu vzdělávání dospělých v zemích střední a východní Evropy

30.6.2019 - 30.11.2019

Pověřená organizace: AIVD SR


Intelektuální výstup - O6

Pokyny k implementaci kurikula age managementu

30.11.2019 - 29.2.2020

Pověřená organizace: HIP