Age Management Uptake


Objevte již dnes dovednosti zítřka.


Každým rokem vzroste v Evropě počet lidí starších šedesáti let o 2 miliony. Poměr ekonomicky aktivních obyvatel k těm, kteří jsou ekonomicky neaktivní, se do roku 2060 změní z dnešních 4 ku 1 na poměr 2 ku 1. Age management se touto problematikou intenzivně zabývá ve snaze zabránit možné demografické a ekonomické krizi.

Více


O projektu


Naším cílem je poskytnout odborníkům v oblasti vzdělávání, osobám působícím v oblasti řízení lidských zdrojů a tvůrcům politik kurikulum age managementu, díky němuž získají relevantní dovednosti, které rozšíří a rozvinou jejich kompetence pro roli poradců v age managementu.

Naše kurikulum je založeno na vědeckých poznatcích a ověřených metodách, vytvořeno a vyzkoušeno experty v oboru.

Očekávané výsledky


Projekt poskytne následující intelektuální výstupy:Odbornou rešerši: Co se osvědčilo v age managementuKurikulum age managementuStudijní materiály pro blended learningKvalifikační standard Poradce v age managementuAkreditaci kurzu vzdělávání dospělých v zemích střední a východní EvropyPokyny k implementaci kurikula age managementu


Garance kvality a odbornosti


Kurikulum a zaměření této iniciativy jsou podporovány partnery, kteří působí v oblastech vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a představují přední odborníky ve střední Evropě.


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR)
www.aivd.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University, Faculty of Arts (UNIBA)
www.uniba.sk

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP (HIP)
www.seniorzy-hipokamp.pl

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)
www.aivd.cz

Univerzita Karlova, Charles University (CUNI)
www.cuni.cz

IL3 Institute for Lifelong Learning (IL3)
www.lifelong-learning.at